Chính em cũng không nghĩ mình lại lấy phải một người đàn ông vô dụng đến vậy. Đã lâu lắm rồi anh ta chưa làm cho cái lồn của em lên đỉnh. Cả kể khi hai người quan hệ với nhau chỉ là cho nó có. Em là một thư ký trong một công ty của nhật bản. Khi đó em biết anh xếp của mình đã muốn làm tình từ lâu. Thế nên khi đó anh ta đã gạ gẫm em làm tình. Tuy nhiên khi đó em không đồng ý, nhưng anh ta đã đè em da. Tất nhiên điều đó làm cho em rất sướng khi quan hệ với anh xếp của mình. Bởi biết anh ta có một cậu nhỏ khá to và dài. Chính em không ngờ anh ấy lại làm cho cái lồn của em được sướng như vậy. Thế nên cứ mỗi khi đến công ty em lại cùng với anh sếp của mình làm tình với nhau.